Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia:

to oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest formą sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową.

Wszystkie towary czy usługi ,  są dostarczane bezpośrednio do domu klienta. Ta forma handlu jest szczególnie wygodna dla osób mieszkających w małych miastach lub na wsi, gdzie towary i usługi oferowane w sprzedaży bezpośredniej są trudniej dostępne w sieci sklepowej.