Odnawialne Źródła energii

Odnawialne źródła energii:

źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie (surowce odnawialne). Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz, oraz biopaliwa. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia ero termalna), wody (energia hydrotermalna).

Odnawialne źródła energii w termomodernizowanym budynku

Na dachach modernizowanych budynków coraz częściej pojawiają się instalacje fotowoltaiczne. W zależności od warunków, montuje się je także na gruncie. Głęboka termomodernizacja z fotowoltaiką to przedsięwzięcie realizowane zarówno w domach jednorodzinnych, jak również w budownictwie wielorodzinnym, a także w budynkach biurowych, szkolnych czy szpitalnych. Umożliwia zmniejszenie strat ciepła i generowanie własnej energii. Pomaga więc oszczędzać kompleksowo i efektywniej zarządzać wydatkami.
Popularną dzisiaj już technologią, która pozwala uzyskać „zielone” ciepło, są pompy ciepła (gruntowe, wodne, powietrzne). Najlepiej, gdy „współpracują” one z instalacją fotowoltaiczną, która zapewnia urządzeniu darmowe zasilanie. Technologie z zakresu OZE z roku na rok stają się coraz bardziej „uproszczone” i bardziej dostępne – dostosowane do różnorodnych warunków panujących w budynkach i łatwiejsze w montażu. Ważną rolę w upowszechnianiu tych rozwiązań odgrywają programy wsparcia finansowego, takie jak na przykład „Czyste Powietrze”.