Audyt energetyczny, czyli plan termomodernizacji

Audyt energetyczny, czyli plan termomodernizacji​

Kompleksowa termomodernizacja to naprawdę spore wyzwanie, bez względu na to, czy podejmuje go właściciel niewielkiego domu jednorodzinnego czy spółdzielnia mieszkaniowa. Wymaga znajomości przepisów budowlanych, rozwiązań technicznych oraz znajomości narzędzi finansowania inwestycji. Audyt energetyczny to rodzaj kontroli budynku pod względem jego efektywności energetycznej. To także spis wytycznych – poszczególnych ulepszeń, jakie należy wprowadzić, aby budynek spełniał aktualne standardy i stał się po prostu „cieplejszy”. Zawiera on także kwestie finansowania, obejmujące dostępne dotacje od państwa. Audyt przedstawia wyliczenie, na podstawie którego inwestor może zorientować się, kiedy inwestycja się zwróci. Obejmuje kalkulację poniesionych kosztów i zysków. Pokazuje, jak głęboka termomodernizacja wpłynie na budynek, jak zmniejszy się zużycie energii i tym samym wydatki, jeśli przeprowadzi się wskazany zakres prac.